Hrvatski - English
NEWSLETTER
 
 
 
   
NASLOVNA KONTAKT
  AKTUALNE NOVOSTI
IFJ
Narodne novine
HND
SNH / DOKUMENTI
 
 Temeljni dokumenti
Download  Promotivni letak SNH, II:dio 
  Deset razloga za Sindikat novinara Hrvatske i deset razloga za članstvo u Sindikatu novinara Hrvastke.
Download  Promotivni letak SNH 
  Naslovna strana
Download  Pravila za pružanje radno- pravne zaštite članovima SNH te primjerak Sporazuma 
  Pojašnjava mogućnost i način na koji član SNH stječe pravo na besplatnu pravnu pomoć u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i zastupanju u slučaju sudskog spora za zaštitu prava iz rada. Pravila je usvojio Izvršni odbor Sindikata novinara Hrvatske na sjednici održanoj 2. ožujka 2001. godine.
Download  Statut SNH 
  Temeljni dokument SNH koji regulira ustrojstvo i pravila rada Sindikata.
 Priručnici
Download  Uvijeti rada novinara u europskim medijima 
  Istraživanje Europske federacije novinara o uvijetima rada u europskim medijima
Download  Istraživanje: Sustavi naplate novinarskih autorskih prava u Europskoj uniji 
  Zaštita autorskih prava postaje središnja tema kojom se bave novinari u Europskoj federaciji novinara (EFJ). U nizu zemalja postoje sustavi naplate za korištenje i ponovno korištenje autorskih prava. Neki sustavi naplata su pri novinarskim organizacijama, a negdje su to posebne agencije. Svote koje se prikupe kreću se od 15.000 do 113,500.000 eura.
Download  Osnove sindikalizma za novinare u tranzicijskim zemljama 
  I novinari su samo radnici pa im je potreban sindikat da zaštite temeljna radna i profesionalna prava. U tranzicijskim zemljama novinari su do 1990. godine bili društveno-politički radnici, a danas su najamni radnici. Sindikat nije izmišljen u socijalizmu nego u kapitalizmu, pa Osnove sindikalizma za novinare u tranzicijskim zemljama ukratko ukazuju zašto se novinari u tim zemljama trebaju organizirati u sindikat...
Download  Radno vrijeme u novinarstvu-priručnik EFJ 
  Istraživanje Europske Federacije Novinara koje pokazuje kakvo je radno vrijeme novinara u europskim medijima.
Download  Slobodni novinari-brošura EFJ 
  Istraživanje Europske Federacije Novinara koje pokazuje kakav je položaj i zaštita slobodnih novinara u Europi.
Download  Usporedba radnopravnog, socijalnog i poreznog statusa 
  Dokument o usporedbi radnopravnog, socijalnog i poreznog statusa različitih kategorija novinara sačinjen ja kako bi pomogao novinarima u rješavanju problema i nedoumica kod svakog pojedinog statusa, a njegova izrada bila je potaknuta jer je primjećeno da ima sve više nefromalnog rada u medijima- honorarni rad, RPO...
Download  Kako provesti akciju Pet minuta gromoglasne tišine? 
  Upute kako provesti akciju Pet minuta gromoglasne tišine za radnike u tiskovinama, na radiju te za one koji se u tom trenutku nalaze na terenu.
Download  Pravila SNH za provedbu štrajka u podružnici 
  U dokumentu su navedena osnovna pravila za provođenje štrajka u podružnici SNH
Download  Pravila SNH za provođenje štrajka na nacionalnoj razini 
  U dokumentu su navedena osnovna pravila za provođenje štrajka na nacionalnoj razini
Download  Sindikalna prava- temeljna ljudska prava 
  Ovdje donosimo pojedine odredbe najvažnijih dokumenata koji štite temeljno ljudsko pravo na sindikalno organiziranje, uz napomenu da je za obranu tog temeljnog ljudskog prava - osim poznavanja osnovnih dokumenata - nužno imati i minimum građanske hrabrosti i ljudskog dostojanstva. Bez toga - i bez osnovne solidarnosti sa svojim kolegama i kolegicama - ništa nam ne može pomoći.
 Kolektivni ugovori
Download  Kolektivni ugovor Vecernjeg lista 
  Drugi kolektivni ugovor potpisan u Večernjem listu 6. studenog 2008. Regulira prava za novinare i medijske radnike.
Download  Nova lista otvorenih pitanja u pregovorima 
  Nakon 22 sastanka pregovaračkih odbora u pregovorima o prijedlogu za Nacionalni kolektivni ugovor, ostala je lista od šest neriješenih pitanja.
Download  Kolektivni ugovor za novinare u Švedskoj 
  Kolektivni ugovor potpisan između Švedskog udruženja novinskih izdavača i Švedskog sindikata novinara koji regulira prava redakcijskog osoblja i drugih
Download  Kolektivni ugovor za slobodne novinare u Švedskoj 
  Kolektivni ugovor potpisan između Švedskog udruženja novinskih izdavača i Švedskog sindikata novinara kojim se reguliraju prava slobodnih radnika u Švedskoj
Download  Kolektivni ugovor Jutarnjeg lista 
  Prvi Kolektivni ugovor potpisan WAZ-om u tranzicijskoj zemlji. Regulira prava za novinare i medijske radnike u Jutarnjem listu.
Download  Kolektivni ugovor Slobodne Dalmacije 
  Kolektivni ugovor potpisan između Sindikata novinara Hrvatske, podružnice Slobodna Dalmacija i uprave Poslodavac "Slobodna Dalmacija" d.d.-Split, koji regulira prava novinara i drugih medijskih radnika.
Download  Kolektivni ugovor Karlovačkog tjednika  
  Kolektivni ugovor potpisan između podružnice SNH Karlovački tjednik i Karlovačkog tjednika d.o.o. kojim se reguliraju prava i novinara i medijskih radnika u Karlovačkom tjedniku.
Download  Kolektivni ugovor za novinare i medijske radnike Radio postaje Ogulin 
  Kolektivni ugovor potpisan između Podružnice SNH u Radio postaji Ogulin i Uprave Radio Ogulina kojim se reguliraju prava novinara i medijskih radnika u Radio postaji Ogulin.
Download  Kolektivni ugovor Glasa Slavonije 
  Kolektivni ugovor potpisan između podružnice SNH u Glasu Slavonije, podružnice Sindikata grafičake i nakladničke djelatnosti Hrvatske i uprave Glasa Slavonije d.d. iz Osijeka. Regulira prava za medijske radnike u Glasu Slavonije.
Download  Aneks kolektivnog ugovora za novinare u Glasu Slavonije 
  Aneks Kolektivnog ugovora potpisan između podružnice SNH u Glasu Slavonije i uprave Glasa Slavonije d.d. Osijek kojim se reguliraju prava i obveze novinara u toj tiskovini.
Download  Kolektivni ugovor za novinare i medijske radnike HINA-e 
  Kolektivni ugovor potpisan između podružnice SNH u HINA-i i Hrvatske izvještajne novinske agencije. Regulira prava za medijske radnike u HINA-i.
 Nacrti
Download  Prijedlog Kolektivnog ugovora za novinare i medijske radnike 
  Prijedlog prvog Kolektivnog ugovora na nacionalnoj razini (drzavnoj). Pregovori s Udrugama medijskih poslodavaca traju od svibnja 2003. Tim Kolektivnim ugovorom SNH zeli i zastititi prava novinara i medijskih radnika i u malim lokalnim medijima te osnovna prava stalnih honorarnih suradnika.
Download  Prijedlog Kolektivnog Ugovora za novinare i medijske radnike-AnexII. 
  Anex II. predlaze reguliranje odnosa izmedju novinara i urednika u mediju.
Download  Prijedlog Kolektivnog ugovora za novinare i medijske radnike-Anex III. 
  Anex III. definira vrste medija i predlaze odgovarajuca prava novinara i medijskih radnika
 Izvještaji o radu
Download  Zadaci SNH 2005./2006. 
  Zadaci SNH postavljeni na 16. Skupštini 2005. i ostvarenja do 17.Skupštine 2006.
Download  Okvirni sporazum WAZ - IFJ 
  Sporazum između medijske grupe WAZ i Međunarodne federacije novinara o ujednačenju osnovnih kriterija za poštivanje radnih i profesionalnih prava zaposlenika i suradnika u svim zemljama u kojima WAZ ima svoje proizvodne pogone.
Download  Pismo podruznicama, rujan 2006. 
  Izvještaj upućen podružnicama SNH o problemima u nekim medijima.
Download  Problemi u Business.hr 
  Na otkaze u Business.hr, u vlasništvu švedske tvrtke Bonier, SNH je pismom upozorio i švedski sindikat.
Download  Izvještaj za Ekspertnu grupu slobodnih novinara  
  Izvještaj za sastanak Ekspertne grupe slobodnih novinara pri Europskoj federaciji novinara (rujan 2006).
Download  Dobna diskriminacija novinara u Business.hr 
  Upozorenje SNH švedskom sindikatu na dobnu diskriminaciju novinara u Business.hr
Download  Zadaci SNH 2006./2007. 
  Zadaci SNH postavljeni na 17. Skupštini 2006. i ostvarenja do 18. Skupštine 2007.
Download  Informacija SNH IFJ-u o novim slučajevima pritisaka i kršenja prava novinara u Hrvatskoj 
  Informacija Sindikata novinara Hrvatske upućena Međunarodnoj federaciji novinara koja sadrži opis najnovijih slučajeva pritisaka i kršenja prava novinara u Glasu Istre, Hrvatskom radiju Karlovac, Areni i Vjesniku